Manuál letní přípravy pro rodiče HC Meteor Třemošná

10. 05. 2020

V kontextu nařízení vlády a zachování aktuálních základních hygienických pravidel, Vás žádáme o dodržování následujících zásad:

1) Děti docházejí 5-10 minut před začátkem tréninku

  • zákaz samovolného pohybu po zimním stadionu
  • děti mohou pouze do trenérem určených prostor (venkovní hřiště, rozcvičovna, popřípadě jiné sportoviště) a to maximálně 10 minut před začátkem tréninku

2) Děti opouští cvičební prostory ihned po ukončení tréninkové jednotky

  • v současné době není možné nadále zůstávat po tréninku v areálu zimního stadionu

3) Rodiče se mohou účastnit všech tréninkových jednotek

  • děti ani rodiče se by se přesto neměli nadměrně shlukovat
  • každý rodič je v areálu tréninků povinen nosit roušku

4) Děti přicházejí na tréninkovou jednotku s rouškou

  • v době tréninkové jednotky cvičí dítě bez roušky, po tréninku si ji opět nandá

5) Každé dítě bude mít vlastní pití, nebude možné pít z lahve od kamaráda

6) Děti jezdí na tréninkovou jednotu již ve sportovním oblečení

  • šatny, ani jiné alternativní prostory nám nebudou k dispozici na převlečení

7) Restaurace na zimním stadionu bude otevřena, ale pouze venkovní zahrádka

8) Dítě může navštěvovat tréninkové jednotky pouze, pokud se neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

9) V případě, že se u dítěte projeví uvedené příznaky infekčního onemocnění, oznámím tuto skutečnost trenérovi a dítě se z preventivních opatření nebude účastnit tréninkových jednotek.

10) Dítě se nebude účastnit tréninkových jednotek v případě, jestliže se dostalo do kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno nakažení infekčním virovým onemocněním COVID-19.  

Sponzoři

Kontakt

HC Meteor Třemošná
Plzeňská ulice, Třemošná 330 11
Tel.: 377 953 828
E-mail: m.dusek@hcmeteor.cz