SOUSTŘEDĚNÍ - info

14. 07. 2021

SOUSTŘEDĚNÍ - info

     Ahoj všem!
     V souvislosti s návratem z dovolených a se zhoršující se COVID situací v ČR, doporučuje MZ ČR, v zájmu eliminace možných výskytů COVID-19, jako podmínku pro účast na dětských táborech, letních soustředěních apod.,
                                                            PCR test max. 72 hodin před zahájením akce.
     Vzhledem k tomu, že se velká část účastníků přípravných kempů HC Meteor Třemošná bude vracet po dovolených z různých koutů "světa", je nutné, aby nedošlo z důvodu zjištění případné nákazy COVID19 u některého z účastníků kempu a tím pádem ke zrušení celého přípravného kempu, tím i k nepříjemnému narušení přípravy na nadcházející sezónu, splnit následující podmínku. Je povinností každého účastníka přípravného kempu HC Meteor Třemošná, předložit aktuální PCR test, starý max. 72 hodin., popř. splnit další podmínku MZ ČR, viz. níže. Bez tohoto negativního PCR testu nebo nesplnění jiné podmínky, nebude hráči, z výše uvedených důvodů, povolen přístup do prostor Sport Arény. Za kontrolu a archivaci potvrzení jsou zodpovědni vedoucí družstev, společně s trenéry. NENÍ MOŽNÉ VPUSTIT DO SPOLEČNÝCH PROSTOR ZIMNÍHO STADIONU, potažmo hotelu, JEDINCE BEZ NEGATIVNÍHO TESTU a ohrozit tak ostatní účastníky soustředění, popř. riskovat zrušení celého kempu a v neposlední řadě riskovat i uzavření zimního stadionu.
     Potvrzení je nutné předložit na prvním tréninku na ledové ploše před nástupem na kemp, kterého se hráč zúčastní.

DOPLŇUJÍCÍ INFO:

doplňující info k podmínkám nástupu na oddílové soustředění, která jsou v platnosti dle aktuálních zpráv z MZ ČR.
• 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
• PCR test starý max. 2 dny, podle posledního doporučení
• Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
• Antigenní test starý max. 3 dny (přetestování 7. den)
• Samotest provedený na místě ( zajistí si každý zájemce samostatně na své náklady ), (přetestování 7. den )
• Ukončené očkování

     Zároveň si dovoluji připomenout, že i nadále je povinností každého návštěvníka Sport Arény, resp. vnitřních prostor, vstupovat do areálu s respirátorem, popř. rouškou , týká se hlavně rodičů a ostatních diváků.

     Chápu složitost a nepříjemnost výše uvedených opatření, ale nechtějme, aby se situace vrátila do doby o pár měsíců nazpět a museli jsme náš zimní stadion opět uzavřít. Budeme celou situaci kolem zhoršujícího se stavu COVID 19 sledovat a pokud se změní podmínky účasti ( doufejme, že k lepšímu), budeme všechny neprodleně informovat o změně podmínek.

 

 

Děkuji za pochopení situace a za vstřícnost při zajištění podmínek návratu dětí na led!

Mgr.Stanislav Erben
ředitel Sport Arény

Sponzoři

Kontakt

HC Meteor Třemošná
Plzeňská ulice, Třemošná 330 11
Tel.: 377 953 828
E-mail: m.dusek@hcmeteor.cz