Informace k restartu tréninků 3.12.2020

01. 12. 2020

3.12.2020 POKRAČUJEME

Ahoj všem!

Všichni víme jaká je složitá situace, jaká jsou opatření ohledně rozvolňovaní, za jakých podmínek mohou naše děti opět trénovat a čemu se musíme přizpůsobit. Pokud ne, upřesním: dle nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví je od čtvrtka 3.12. 2020 možné opět využívat k trénování i vnitřní prostory, ale pouze ve skupinách max. po 10 a všichni trénující musí mít roušku i po dobu trénování.

Vzhledem k výše uvedeným opatřením ( o počtu osob ), jsme museli udělat dost zásadní změny v rozpise tréninků – viz. rozpis na www.sport-arena.cz - na ledové ploše tak, aby se na led dostali hráči základny alespoň jednou týdně, hráči 1. – 5.třídy alespoň dvakrát týdně a ostatní kategorie nejméně třikrát týdně. Bude se tedy trénovat po menších skupinkách ( kdo v jaké skupině určí trenér příslušné kategorie ) a doba tréninkové jednotky se zkracuje na 45 minut. S ohledem na maximální využití přiděleného času na jednotlivé tréninkové jednotky a s přihlédnutím na zkrácení času na úpravu ledové plochy, vás všechny žádám o přesné dodržování stanovených časů a včasný nástup a opuštění ledové plochy. Dbejte na to, aby se někde zbytečně nepotkával větší počet hráčů a aby, hlavně při příchodu na ZS, v šatně a při příchodu na ledovou plochu všichni hráči, bez vyjímky, měli řádně nasazenou roušku. Rovněž tak i při odchodu z ledové plochy, přesunech po ZS a odchodu ze ZS.

Zároveň od čtvrtka 3.12. bude pro žáky opět jezdit oddílový autobus mezi školou a Sport Arénou. Na časovém rozvrhu jízd se ještě pracuje, bude zveřejněn nejpozději zítra, t.j. ve středu 2.12. – můžete tedy počítat s tím, že ve čtvrtek ráno bude autobus již k dispozici.

 

Co se týká dalších opatření a režimu pohybu po ZS:

Platí doporučení pro rodiče a hráče základny , 1., 2. a 3.třídy, aby hráči přijížděli těsně před tréninkem a byli již oblečeni ve výstroji. Bude opět umožněno rodičům základny a 1.třídy, aby jeden z rodičů – na nezbytně dlouhou dobu – šel do šatny pomoct s dooblečením svého syna/dcery a po té NEPRODLENĚ opustil prostor šatny a ZS, popř. se přesunul do restaurace ZS. A po tréninku opět na nezbytně nutnou dobu je povolen vstup jednou z rodičů, aby převlékl syna/dceru. Co se týká 2. a 3.tř. – tak jako na začátku sezóny, rodiče přivedou syna/dceru k hlavnímu vchodu a do šatny již hráči postupují sami a trenéři, resp. vedoucí jim pomohou k dooblečení do výstroje. Žádám tímto trenéry příslušných kategorií, aby byli včas na ZS a dbali důrazně na dodržování výše uvedených pokynů.

Hráče ostatních kategorií 4. – 9.tř., dorostu a juniorů upozorňuji, aby přicházeli na ZS až v nejkratší možné době tak, aby stihli začátek tréninkové jednotky, ale aby se zbytečně brzo nedomáhali vstupu na ZS.

Rodiče mají vstup do prostor ZS, hlediště, střídaček a šaten kategoricky ZAKÁZÁN! Vstup je povolen pouze do restaurace ZS a to za dodržení příslušných nařízení vlády.

 

Všichni, jak hráči, trenéři, vedoucí či rodiče, jsou POVINNI se po celou dobu pobytu na ZS pohybovat pouze v rouškách a s řádným zakrytím nosu a úst. Buďme rádi, že nám a našim dětem bylo opět umožněno, aspoň v provizorních podmínkách, trénovat. Tak to nějakým nesmyslným jednáním nepokažme!

 

 

Zadní vstup do šaten bude i nadále uzavřen, vstup do ZS bude umožněn pouze přes hlavní vchod.

 

Soutěžní zápasy a ani turnaje zatím nejsou v plánu, bude se pouze trénovat.

 

U hlavního vchodu a na chodbě v šatnách bude k dispozici dezinfekce, kterou by všichni, kteří mají povolen vstup do prostor ZS, měli při příchodu použít!!!

 

Hráči a trenéři mohou využívat šatny v plném rozsahu – dbejte na předepsaný počet hráčů

 

K využití pro suchou  přípravu rovněž můžete využívat rozcvičovnu a venkovní hřiště. Dbejte na to, aby se hráči zbytečně nezdržovali na ZS a co nejméně se potkávali ve větším, než povoleném počtu!

 

Jakmile to situace dovolí, vrátí se rozpis tréninkových jednotek na ledě do základního rozpisu tak, jak fungoval od začátku sezóny. Zároveň neustále probíhají jednání o zrušení kontroverzního nařízení nošení roušek i při tréninkovém procesu.

 

 

 

Děkuji všem za pochopení komplikované situace a za vstřícný přístup při zvládání náročného stavu, kdy jsme chtěli, aby každý hráč našeho klubu měl možnost, alespoň v omezené míře, trénovat na ledové ploše. Pokud by došlo k nějakým nesrovnalostem, neváhejte mne ihned kontaktovat, abychom vše rychle odstranili!

 

S pozdravem

 

Standa E.

 

Mgr.Stanislav Erben

manažer Sport Arény Třemošná

sekretář HC Meteor Třemošná, z.s.

 

Plzeňská 1080

330 11  Třemošná

tel.: 602 680 039

email: erben@sport-arena.cz

www.sport-arena.cz

Sponzoři

Kontakt

HC Meteor Třemošná
Plzeňská ulice, Třemošná 330 11
Tel.: 377 953 828
E-mail: m.dusek@hcmeteor.cz